آموزش بافت پایه کوتاه

قبلا بافت زنجیره را آموزش دادم و در ادامه آموزشهای قلاب بافی پایه، امروز نوبت پایه کوتاه است.

پایه کوتاه یکی از ساده ترین بافتهاست و خیلی جاها ازش استفاده میشه. مخصوص وقتی میخواهیم بافت منسجمی داشته باشیم و بافتمون توری نباشه.

عروسکهایی که قلاب بافی هستند اکثرا با پایه کوتاه بافته شده اند.


شما اگه پایه کوتاه و بافت نامرئی و کم و زیاد کردن دانه ها را یاد بگیرید میتونید این عروسک زیبا را ببافید.


یا این دستگیره ها رو

یا این ببعی پشمالو که کلش با پایه کوتاه و زنجیره است


اگر ابتدای بافتتون هست که باید اول زنجیره بزنید و از مرحله ۱ شروع کنید ولی اگر مابین بافت هستید باید از مرحله ۵ شروع کنید.

۱-قلاب را در دومین زنجیره از محل اتصال نخ وارد می کنیم یعنی یک زنجیره را رها میکنیم و از زنجیره بعدی شروع می کنیم .

نکته : وقتی هم اول رج های بعدی هستیم باید اول یک زنجیره بزنیم و بعد بافت پایه کوتاه را شروع کنیم

۲-قلاب را از زیر نخ به رو می آوریم طوری که نخ به قلاب متصل بشه و با استفاده از قلاب نخ را از داخل حلقه زنجیره عبود داده بیرون می کشیم

۳-در این مرحله باید دو حلقه ، سر قلاب داشته باشیم ، مجددا نخ را بوسیله قلاب گرفته از هر دو حلقه بیرون میکشیم

۴- در مرحله چهارم اولین دانه پایه کوتاه بافته شده و فقط یک حلقه دور قلاب وجود دارد.

۵-برای بافت  بعدی قلاب را در اولین زنجیره بعد از محل اتصال نخ  داخل می کنیم و نیازی به فاصله دادن نیست.ولی بقیه مراحل مثل دونه اول بافته میشه.

۶-تا انتهای بافت به همین صورت پیش میریم.

جلسه اول قلاب بافی : آموزش زنجیره


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.