بافت پایه بلند

متداولترین و کاربردی ترین بافت در قلاب بافی بافت پایه بلند است و  بقیه گره های قلاب بافی با کم و زیاد کردن مراحل بافت این پایه ایجاد می شوند. پس اگر همت کنید و این گره را یاد بگیرید ۷۰ درصد قلاب بافی را فراگرفته اید و مابقی گره ها  برایتان مثل آب خوردن خواهد بود.

تا کنون بافت زنجیره ، پایه کوتاه ، حلقه جادویی، بافت نامرئی و… را یاد گرفتیم و البته تمرین هم کردیم. امروز قصد بافت پایه بلند را داریم.


۱-اگر ابتدای بافت هستید به تعداد لازم زنجیره می زنیم ، نخ را یک بار دور قلاب حلقه می کنیم ، قلاب را درون زنجیره چهارم داخل می بریم

۲-نخ را با کمک قلاب گرفته از داخل زنجیره بیرون می کشیم و به این صورت سه تا حلقه روی قلاب داریم.

۳-نخ را بوسیله قلاب گرفته از درون دو حلقه آخر عبور داده بیرون می کشیم

۴-در این مرحله یکی از حلقه ها کم شده و دو حلقه نخ روی قلاب قرار گرفته. مجددا نخ را بوسیله قلاب گرفته و ازدرون دو حلقه روی قلاب عبور می دهیم تا به یک حلقه برسیم

۵-به این صورت بافت پایه بلند اول به اتمام می رسد و می توانیم بافت پایه بلند بعدی را روی زنجیره بعدی شروع کنیم .

نکته : رها کردن سه زنجیره فقط مختص اول رج یا اول بافت است و برای بافت سایر پایه بلندها نیازی به فاصله دادن نیست


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.