طاووس اوریگامی

اوریگامی طاووس + فیلم

کاردستی طاووس
طاووس اوریگامی

این طاووس ها واقعا زیبا و متفاوت هستند.

طرز ساخت این کاردستی زیبا را در ادامه خواهید دید.