پروانه کاموایی


این کاردستی زیبا را و ساده را همراه با کودکانتان درست کنید و خلاقیت را در وجودشان پروش دهید.

تنها چیزی که لازم دارید مقداری کاموا که بهتر است در چند رنگ باشد دو عدد چوب بستنی و چند تا مروارید یا مهره رنگی و سیم روکش دار کاموایی است  اینها هم که توی خونه هر ایرانی پیدا می شود پس دست به کار می شویم:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.