خطاهای شناختی

اگر فرزندی دارید که اضطراب و استرس بیش از حدی دارد و یا حتی خودتان چنین مشکلاتی دارید
اگر روزهای امتحان بی اشتهاست و در اثر استرس دچار بی خوابی می شود احتمال دارد که دچار خطای شناخی باشد.
ضمن مراجعه به یک مشاور با تجربه و قابل اطمینان ، مقاله زیر را هم بخوانید تا بهتر بتوانید به فرزندتان کمک کنید.
خطاهای شناختی
انسان نه تحت تأثیر خود اشیاء، بلکه تحت تأثیر برداشتی است که از آنها دارد. اپیکتتوس

 

در شرح خطاهای شناختی، ابتدا فردی را تصور کنید که از دوران کودکی، عینکی رنگی بر چشم داشته است و هیچ زمان دنیا را بدون عینک خود ندیده است. مسلماً او باور دارد که دنیا به رنگ عینک او می‌باشد، زیرا همه چیز را تنها پس از عبور از عینک رنگی خود مشاهده کرده است.

ادامه خواندن “خطاهای شناختی”